Kursus for synsprofessionelle: Syn og balance på IBOS - hvad er det?

08/03/2019

Et eftermiddagskursus, for fysioterapeuter, ergoterapeuter, hjerneskadekoordinatorer, sagsbehandlere, optometrister, synskonsulenter, lærere, pædagoger og andet sundhedsfaglige personale der arbejder med personer med erhvervet hjerneskade og syns- og balanceproblematikker.

Formålet med kurset er at dele og drøfte erfaringer med assisteret synstræning, med kollegaer og samarbejdspartnere indenfor rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade og synsproblematikker.

Kurset afholdes fredag den 8. marts 2019 klokken 9.30-13.30 på IBOS, Rymarksvej 1, 2900 Hellerup (NB! Ny dato for arrangementet).

Det gratis at deltage i kurset, men det kræver tilmelding. Der er tilmeldingsfrist fredag den 22. februar 2019.

Læs mere om kurset og tilmelding via dette link.

  • Instituttet for Blinde og Svagsynede
  • Rymarksvej 1
  • 2900 Hellerup
  • 39 45 25 45
  • ibos@kk.dk
Logo af Københavns Kommune