Kursus for synsprofessionelle: Syn og balance på IBOS - hvad er det?

15/05/2020

Et eftermiddagskursus, for fysioterapeuter, ergoterapeuter, hjerneskadekoordinatorer, sagsbehandlere, optometrister, synskonsulenter, lærere, pædagoger og andet sundhedsfaglige personale der arbejder med personer med erhvervet hjerneskade og syns- og balanceproblematikker.

Formålet med kurset er at dele og drøfte erfaringer med assisteret synstræning, med kollegaer og samarbejdspartnere indenfor rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade og synsproblematikker.

Kurset afholdes fredag den 15. maj 2020 klokken 12.00-16.00 på IBOS, Rymarksvej 1, 2900 Hellerup.

Det gratis at deltage i kurset, men det kræver tilmelding. Der er tilmeldingsfrist den 1. maj 2020.

Læs mere om kurset og tilmelding via dette link.