Kursus for synsprofessionelle: Symbioser og tilknytning i det synspædagogiske arbejde

02/12/2015

IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede afholder endags kursus for lærere, pædagoger og synsprofessionelle onsdag den 2. december 2015 kl. 10.00-15.00 på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Synsrådgivningen, Heden 11, 5000 Odense C.

Kursusdagen består af faglige oplæg og gruppearbejde. Formålet med kurset er at vise, hvordan tilknytningskompetence og udvikling af familierelationer kan være betydende for det synspædagogiske arbejde.
Deltagelse kræver, at man er indstillet på aktivt at bidrage med egne cases.

Kurset er gratis, men kræver tilmelding senest den 11. november 2015.

Læs mere om kurset symbioser og tilknytning i det synspædagogiske arbejde samt tilmelding her.

 

 

Logo af Københavns Kommune