Kursus for synsprofessionelle: Neuropsykologiske problemstillinger

21/09/2016

IBOS afholder gratis kursus om neuropsykologiske problemstillinger onsdag den 21. september kl. 13.00-16.00 på Center for Syn og Hjælpemidler, P. P. Ørumsgade 11, bygning 11, 8000 Aarhus C.

Kurset henvender sig til synskonsulenter, lærere, pædagoger og andet sundhedsfagligt personale, som arbejder med børn, unge og voksne med synsnedsættelse.
Formålet med kurset er at give indblik i karakteristiske, neuropsykologiske problemstillinger og redskaber til at hjælpe borgere til at udvikle kompenserende strategier.

Kurset er gratis, men kræver tilmelding. Der er tilmeldingsfrist den 7. september.

Læs mere om kurset Neuropsykologiske problemstillinger og tilmelding her.