Kursus for synsprofessionelle: Assisteret synstræning - hvad er det?

13/06/2019

Kursus for synsprofessionelle, der i deres job møder personer med synsproblematikker, som følge af erhvervet hjerneskade, blodprop, hjerneblødning eller lignende.

Del og drøft erfaringer med assisteret synstræning, med kollegaer og samarbejdspartnere indenfor rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade og synsproblematikker.
Udgangspunktet for synstræningen er neurooptometrisk rehabilitering (NOR), som så kombineres med kompenserende synsrehabiliterende strategier. Der vil være en kort gennemgang af hvad et NOR forløb omfatter, herunder hvad der lægges vægt på ved udredningen og hovedprincipperne for hvordan undervisning struktureres.

Kurset afholdes torsdag den 13. juni 2019 klokken 12.00-16.00 på IBOS, Rymarksvej 1, 2900 Hellerup.
NB! Kurset den 13. juni er desværre aflyst.

Læs mere om kurset og tilmelding via dette link.  • Instituttet for Blinde og Svagsynede
  • Rymarksvej 1
  • 2900 Hellerup
  • 39 45 25 45
  • ibos@kk.dk
Logo af Københavns Kommune