Kursus for synsprofessionelle: Assisteret synstræning - hvad er det?

21/03/2019

Kursus for synsprofessionelle, der i deres job møder personer med synsproblematikker, som følge af erhvervet hjerneskade, blodprop, hjerneblødning eller lignende.

Del og drøft erfaringer med assisteret synstræning, med kollegaer og samarbejdspartnere indenfor rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade og synsproblematikker.
Udgangspunktet for synstræningen er neurooptometrisk rehabilitering (NOR), som så kombineres med kompenserende synsrehabiliterende strategier. Der vil være en kort gennemgang af hvad et NOR forløb omfatter, herunder hvad der lægges vægt på ved udredningen og hovedprincipperne for hvordan undervisning struktureres.

Kurset afholdes torsdag den 21. marts 2019 klokken 11.30-15.30 hos Institut for Syn og Hørelse, Sofiendalsvej 91, 9200 Aalborg SV.

Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding. Der er tilmeldingsfrist mandag den 4. marts 2019.


Læs mere om kurset og tilmelding via dette link.Logo af Københavns Kommune