Konference: Teknologiske hjælpemidler til mennesker med synshandicap

22/09/2017

Fredag den 22. september 2017 afholdes konferencen om anvendelse af teknologisk syn til blinde og synshæmmede personer i deres hverdagsliv, som et led i et forskningsprojekt Technology enhanced vision in blind and visually impaired individuals. Konferencen er et samarbejde mellem Københavns Universitet og IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede.

NB! Konferencen finder sted i Auditoriet, Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet, Henrik Harpestrengs Vej opgang 61 A, 2100 København Ø fredag den 22. september mellem kl. 8.30-15.00.

Konferencesprog: Engelsk.

Læs om konferencen her.

 

 

Logo af Københavns Kommune