Konference om studiekompetencer for blinde og svagsynede

01/03/2014

IBOS, Rådgivnings- og støtteenheden ved Aarhus Universitet og Blinde og Svagsynedes Interessegruppe for Erhverv og Uddannelse inviterer til konference på Fuglsangcentret den 1.-2. marts 2014, hvor studiekompetencer i samspil med brugen af kompenserende udstyr er i fokus.

Logo af Københavns Kommune