Inklusionskonference på IBOS

09/04/2013

Inklusion er en vedvarende proces, der handler om at skabe åbne og udviklingsorienterede miljøer, hvor alle oplever sig som aktive deltagere i fællesskabet.
Målet er, at alle skal ses, anerkendes og værdsættes som de unikke personer de er, og dermed sikres faglig, personlig og social udvikling.

Formålet i ovennævnte definition af inklusion er svær at være uenig i, men hvorfor er det så, så vanskeligt at opnå i praksis?

Det ønsker IBOS at sætte fokus på med udgangspunkt i de særlige problemstillinger børn og voksne med synsnedsættelse oplever.

Disse og mange andre problematikker bliver vendt på konferencen:

Hvorfor inkludere?
Hvad skal der til for at skabe åbne og udviklingsorienterede miljøer?
Fælles ansvar eller individets problem?
Hvilke kompetencer skal vi have for at kunne agere inkluderende?
Hvad er kvalitet i inklusionen?
Hvilke dilemmaer er der i arbejdet med inklusion på arbejdsmarkedet og på uddannelsesområdet?
Hvordan kan vi som professionelle optimere vores tiltag og services så mennesker med synshandicap kan opleve en reel deltagelse i samfundslivet?
Hvor langt er vi nået med inklusionen af mennesker med synsnedsættelse i Norden?

For yderligere informationer kontakt Anne Bjørkmann bjo@remove-this.ibos.dk