IBOS til ICEVI-møde i Budapest

28/10/2013

ICEVI (International Council for Education of VIP), det internationale råd for uddannelse af personer med synsnedsættelse, er en global sammenslutning af individer og organisationer, der arbejder for lige adgang til passende uddannelse af børn og unge med nedsat syn.

Målet med dette netværk er at udvikle og udveksle information om undervisning af mennesker med synshandicap. Målgruppen er professionelle og andre personer, som er involverede i uddannelse og rehabilitering af børn og unge med synshandicap. Netværket lægger særlig vægt på uddannelse af medarbejdere.

Læs mere om ICEVI her