Gratis temadag for unge og forældre om at vælge uddannelse, erhverv og fritidsinteresser.

26/10/2013

Temadagen "Træf et valg" er for dig, der går i folkeskolens afgangsklasse (8.-10. klasse), og som forventer at tage en ordinær ungdomsuddannelse. Eller dig, som allerede går på 1. eller 2. år af en ungdomsuddannelse. Derudover er temadagen for dig, som har afsluttet folkeskolen uden at begynde på en ordinær ungdomsuddannelse. Og så selvfølgelig dine forældre!