Fremvisning af AR simuleringsbriller

06/12/2017

Onsdag den 6. december kl. 10.00 kommer Ballast CPH forbi IBOS og fortæller om simuleringsbrillerne Perspectacles Augmented Reality.

Ballast CPH arbejder på at kunne udvikle en augmented reality (AR) løsning som kan simulere forskellige synshandicap på samme måde som Perspectacles simulationsbrillerne.

Projektets formål er at oplyse om svagsynethed på en ny og innovativ måde gennem augmented reality simuleringer. Studerende på tværs af adskillige fagligheder skal gennem en AR simulations-løsning få en bedre forståelse for øjensygdommes påvirkning af synet ved at opleve synsnedsættelser på egen krop. De studerende skal på den måde blive bedre rustet til at imødekomme blinde og svagsynede borgere/brugere i deres professionelle liv.

Interesserede på IBOS kan blot møde op i M3.

 

 

Logo af Københavns Kommune