Copenhagen Game and Play Camp

21/04/2013

Deltagerne er alle mellem 17 og 25 år og kommer for at dyrke deres interesse for at spille musik og forskellige former for både fysiske og online spil, men ugen handler i lige så høj grad også om, at unge med nedsat syn eller blindhed kan møde ligesindede fra andre lande og få indblik i hinandens kulturer. Ofte rejser unge med et synshandicap nemlig mindre end seende på samme alder og har derfor sværere ved at få internationale oplevelser og træne deres engelsk-kundskaber.

Copenhagen Game and Play Camp 2013 er sponseret af EU's Youth in Action og af Instituttet for Blinde og Svagsynede.