Besøg af Københavns Kommunes Socialudvalg

17/02/2014

IBOS får besøg af Københavns Kommunes Socialudvalg mandag den 17. februar.