Besøg af direktionen fra Socialforvaltningen i Københavns Kommune onsdag d. 17. april 2013

15/04/2013

Direktionen fra Socialforvaltningen i Københavns Kommune besøger IBOS onsdag d. 17. april 2013 kl. 14.00-16.00.