Åbent hus i Ungeteamet

18/01/2013

Invitation til Åbent hus

Unge med synsnedsættelse og deres forældre indbydes til åbent hus-arrangement på Instituttet for Blinde og Svagsynede, Rymarksvej 1, 2900 Hellerup fredag den 18. januar 2013 kl. 11.00-19.00

Arrangementet henvender sig særligt til elever i folkeskolens ældste klasser.

Hvad skal der ske efter folkeskolen? Hvilke særlige tilbud
eksisterer der til unge med synsnedsættelse? Hvordan
får du et godt uddannelsesforløb og ungdomsliv?

IBOS slår dørene op for unge blinde og svagsynede samt deres forældre.  På dagen er der mulighed for at høre om alle de tilbud til unge, som IBOS tilbyder,  herunder:

•    STU, den 3 årige særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse

•    Ungekurset

•    IBOS’ særlige uddannelser for unge med synsnedsættelse

•    Overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse  samt efterfølgende uddannelses- og erhvervsmuligheder herunder hjælpemidler, materialer og støttefunktioner

Der vil også være rundvisning på IBOS, så man kan se ungemiljøet, boafdelingen, undervisningslokaler og de mange andre faciliteter på IBOS.

De unge vil derudover møde andre unge med synsnedsættelse og høre om deres erfaringer med uddannelse efter 9. klasse.

Forældrene vil få mulighed for at møde lærere, vejledere, psykolog samt socialrådgivere og få en snak om overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Herunder drøftes blandt andet samarbejde med UU-vejleder og synskonsulent, hjælpemidler, materialer og støttefunktioner.

IBOS byder på frokost  og en sandwich  at gå hjem på.

Åbent Hus-arrangementet  ligger i forlængelse af Synscenter Refsnæs’ kursus for elever i folkeskolens overbygning og afgangs-klasser ”Min indre GPS” . Arrangementerne henvender sig særligt til elever i folkeskolens ældste klasser.

Det er muligt at deltage i begge arrangementer, men man kan også vælge kun at deltage i et af arrangementerne. Hvis man deltager i begge arrangementer, vil der for de unge være transport fra Refsnæs til IBOS fredag  morgen.
Deltagelse i arrangementerne er gratis, men kræver at man er selvhjulpen.

Tilmelding er nødvendig til sekretær Lise Bang på tilmelding@remove-this.ibos.dk inden 7. januar 2013.


For yderligere information  eller ønske om at få et program tilsendt, kan man kontakte Ditte Lise Juul Pedersen på mail  dljp@remove-this.ibos.dk eller Tlf. 39 45 25 89


Logo af Københavns Kommune