Kalender

Kurset henvender sig til synskonsulenter, lærere, pædagoger og sundhedsfagligt personale, der arbejder med børn, unge og voksne med synsnedsættelse.

Få indblik i de komplicerede sammenhænge mellem det øjet ser og det, hjernen forstår. Lær at analysere konkrete problemstillinger og lægge...

IBOS afholder små online kaffemøder for alle interesserede med nedsat syn eller blindhed samt deres pårørende.

Tanken er, at vi mødes 6 til 8 personer ad gangen i en ”pause” og sammen vender løst og fast. Andre gange kan det være, at vi holder kaffepause med et tema eller indbudte gæster fra IBOS,...

Torsdag den 11. februar 2021 klokken 13.00 til 15.00 afholder IBOS webinaret "På vej mod ungdomsuddannelse - for synskonsulenter".

Webinariet giver information om valgmulighederne og praktiske forhold i overgangen til ungdomsuddannelse. Desuden faciliteres erfaringsudveksling og der bliver mulighed...

IBOS afholder små online kaffemøder for alle interesserede med nedsat syn eller blindhed samt deres pårørende.

Tirsdag den 16. februar 2021 klokken 16.00 til cirka 16.30 afholdes kaffemøde. Temaet ved denne kaffepause er: Hvad rører sig derude hos Jer? 

Tanken er, at vi mødes 6 til 8 personer ad...

IBOS afholder webinar om lysfølsomhed for synsprofessionelle mandag den 22. februar 2021 klokken 9.00 til cirka 15.00.

De symptomer der indikerer lysfølsomhed kortlægges, og diagnoser der kan være i spil bliver grundigt belyst.
Under webinaret vil der blive stillet skarpt på de forskellige...