Kalender

Kursus for unge med synshandicap, som enten går i ungdomsuddannelsernes afgangsklasser eller allerede har afsluttet en ungdomsuddannelse.
Kursusdagen er en mulighed for at blive afklaret i forhold til uddannelsesvalg samt få vejledning og rådgivning omkring de særlige ordninger, der er for...

IBOS afholder kurset "Neuropsykologiske problemstillinger" for alle interesserede synskonsulenter, lærere, pædagoger og sundhedsfagligt personale, som arbejder med børn, unge og voksne med synsnedsættelse.

Styrk samarbejdet med borgere om kompenserende strategier gennem at forstå de komplicerede...

Lær at analysere konkrete problemstillinger og finde handlestrategier til borgere med synshandicap, når IBOS afholder kurset "Sociale, emotionelle og kognitive konsekvenser af synsnedsættelse".

Kurset henvender sig til synskonsulenter, lærere, pædagoger og sundhedsfagligt personale, der arbejder med...