Kalender

IBOS afholder kurset "Hvad er en synsnedsættelse?" onsdag den 21. oktober 2020 klokken 9.00-12.00.
Kurset giver kommende og nuværende professionelle, der beskæftiger sig med borgere med synsnedsættelse eller blindhed, viden om, hvad det vil sige at have en synsnedsættelse og hvilke muligheder, der er...

Over fire kursusdage i oktober og november 2020 vil du få viden, der gør dig i stand til at varetage en faglig kvalificeret undervisning i brugen af den danske punktskrift til læsning, skrivning og afmærkning.

Kurset afholdes på IBOS og første undervisningsgang er fredag den 23. oktober 2020. De...

Kurset for synsprofessionelle, bestående af oplæg og workshop. Der gives introduktion til årsager til og forhold omkring lysfølsomhed og blændingsgener.

Få kendskab til afprøvning af filterglas på borgere med lysfølsomhed og blændingsgener med henblik på, afhængig af faglig baggrund og relevant...