Kalender

IBOS afholder startpakkeudlevering til elever med synshandicap, der er optaget på og begynder en ungdomsuddannelse på gymnasialt niveau (HF, STX, HHX, HTX, EUX) eller en erhvervsuddannelse (HG, EUD, SOSU, PGU, KU), og som berettiger til socialpædagogisk støtte (SPS).

Startpakkedagene er et to dages...

Studie- og startpakkedagene er to dage, hvor IBOS klæder den kommende studerende på til at starte på og gennemføre en videregående uddannelse.

Den første dag, tirsdag den 11. august 2020, udleveres startpakkerne og den anden dag, onsdag den 12. august 2020, introduceres du bredt til studiestarten.

D...

Logo af Københavns Kommune