Kalender

Kursus for borgere mellem 18 og 65 år med en nyopdaget synsnedsættelse, som er under uddannelse, i arbejde eller sygemeldt, og som har behov for at møde andre i samme situation. 

Kurset giver viden om reaktioner på synsnedsættelse, og om hvordan den enkelte kan opnå støtte til erkendelse af...

Logo af Københavns Kommune