Kalender

Mandag den 3. juni 2019 afholder IBOS endagsseminar for synsprofessionelle om lysfølsomhed i Middelfart.

Seminaret vil belyse forskellige emner fx hvilke symptomer der indikerer lysfølsomhed, hvilke diagnoser der kan være i spil og de forskellige behandlingsmuligheder. Vi stiller også skarpt på de...

Kursus for synsprofessionelle, der i deres job møder personer med synsproblematikker, som følge af erhvervet hjerneskade, blodprop, hjerneblødning eller lignende.

Del og drøft erfaringer med assisteret synstræning, med kollegaer og samarbejdspartnere indenfor rehabilitering af personer med erhvervet...

Fredag den 28. juni klokken 14.30 til 15.30 i hallen holder IBOS' ungegruppe translokation for 2 STU'ere.
Translokationen er holdes for ungegruppen og de pårørende til de elever som afslutter .
Som altid er det en festlig og betydningsfuld dag, om end det også er lidt trist at skulle sige farvel.

Eft...