Kalender

Studievejledningskursus for unge med synshandikap i afgangsklasser på ungdomsuddannelser tirsdag den 5. januar og onsdag den 6. januar 2016 på IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede.

Formålet med kurset er at give afklaring i forhold til uddannelsesvalg og at give vejledning om mulighederne for...

Temaarrangement i Hjælpemiddeludstillingen holdes både en tirsdag eftermiddag klokken 16.00-18.00 og en torsdag formiddag klokken 10.00-12.00 i hver måned i 2016. Her byder hjælpemiddeludstillingen velkommen til et par timer, hvor borgere med synshandicap, deres pårørende, fagpersoner og andre med...

IBOS får torsdag den 14. januar besøg af en gruppe studerende fra Aalborg Universitet, der læser Bæredygtigt Design.

Igennem det sidste halve år har de studerende arbejdet med udfordringen omkring den stigende anvendelse af touchskærme i det offentlige rum og hvilken udfordring det er for blinde og...

Tredages kursus hvor ADL- og/ eller O&M instruktører oplæres til at varetage praksismentorfunktionen for en eller flere studerende på Pædagogisk diplomuddannelse modul 11: ADL og Modul 12: O&M.

Kurset afholdes i mødelokale M3 på IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede i Hellerup fra mandag den...

IBOS inviterer til netværksdag for alle der er enten studerende, jobsøgende eller i erhverv indenfor fysioterapi, ergoterapi og massage og har en synsnedsættelse.

Dagen er en mulighed for at få sparring i et unikt netværk med andre om hjælpemidler, ny teknologi og andre relevante områder. Der vil...

Temaarrangement i Hjælpemiddeludstillingen holdes både en tirsdag eftermiddag klokken 16.00-18.00 og en torsdag formiddag klokken 10.00-12.00 i hver måned i 2016. Her byder hjælpemiddeludstillingen velkommen til et par timer, hvor borgere med synshandicap, deres pårørende, fagpersoner og andre med...