Kalender

Tilbud til studerende med nedsat syn eller blindhed, der skal begynde på en videregående uddannelse som berettiger til SPS (Specialpædagogisk støtte). Den studerende modtager en startpakke med de mest basale hjælpemidler inden studiestart.

For studerende der skal starte på en videregående uddannelse...