Kalender

I snusepraktikken kan man opleve, hvordan det er at være kursist i IBOS´ ungegruppe. Her deltager man i undervisningen og oplever hvad der undervises i og hvordan. Man møder ungekursisterne og underviserne samt får mulighed for at tale med vejledere og socialrådgivere.

Det er muligt at bo på...

Det Landsdækkende Synsråd (DLS) holder møde på IBOS mandag den 7. oktober 2013.

Læs mere om DLS her

De erhvervsrettede uddannelser tager på studietur fra mandag den 7. oktober til onsdag den 9. oktober.

Uddannelserne stiller store fysiske og mentale krav til de studerende, hvorfor fokus vil være på en sund fysik og kost foruden evnen til at kunne koncentrere sig om detaljen som helheden.

 

 

Temadagen "Træf et valg" er for dig, der går i folkeskolens afgangsklasse (8.-10. klasse), og som forventer at tage en ordinær ungdomsuddannelse. Eller dig, som allerede går på 1. eller 2. år af en ungdomsuddannelse. Derudover er temadagen for dig, som har afsluttet folkeskolen uden at begynde på en...

ICEVI (International Council for Education of VIP), det internationale råd for uddannelse af personer med synsnedsættelse, er en global sammenslutning af individer og organisationer, der arbejder for lige adgang til passende uddannelse af børn og unge med nedsat syn.

Målet med dette netværk er at...

Den 28. og 29. oktober 2013 deltager IBOS' uddannelsesgruppe i et europæisk netværk, som bl.a. har til formål at se på en mulig certificering af ADL- og O&M-uddannelsen.

 

 

Møde i Synssøjlen tirsdag den 29. oktober 2013 i Kalundborg.

 

Den 31. oktober 2013 afholder Instituttet for Blinde og Svagsynede den årlige temadag for Dansk Blindesamfunds konsulenter.
Dagens tema er Instituttets tilbud med erhvervsafklaring og forberedelse til arbejdsmarkedet for borgere med nedsat synsfunktion.