Kalender

I snusepraktikken kan man opleve, hvordan det er at være kursist i IBOS´ ungegruppe. Her deltager man i undervisningen og oplever hvad der undervises i og hvordan. Man møder ungekursisterne og underviserne samt får mulighed for at tale med vejledere og socialrådgivere.

Det er muligt at bo på...

Temadagen "Træf et valg" er for dig, der går i folkeskolens afgangsklasse (8.-10. klasse), og som forventer at tage en ordinær ungdomsuddannelse. Eller dig, som allerede går på 1. eller 2. år af en ungdomsuddannelse. Derudover er temadagen for dig, som har afsluttet folkeskolen uden at begynde på en...

ICEVI (International Council for Education of VIP), det internationale råd for uddannelse af personer med synsnedsættelse, er en global sammenslutning af individer og organisationer, der arbejder for lige adgang til passende uddannelse af børn og unge med nedsat syn.

Målet med dette netværk er at...

Den 31. oktober 2013 afholder Instituttet for Blinde og Svagsynede den årlige temadag for Dansk Blindesamfunds konsulenter.
Dagens tema er Instituttets tilbud med erhvervsafklaring og forberedelse til arbejdsmarkedet for borgere med nedsat synsfunktion.