Kalender

Center for Børn med Handicap (CBH) har valgt at lægge sin store konference for alle deres borgerrettede ansatte på Instituttet for Blinde og Svagsynede. Derfor vil knap 200 personer holde konference i IBOS`s festsal, mødelokaler samt hallen fra kl. 12:00 til kl. 20:00 tirsdag den 4. juni.26/06/2013

Translokation

I anledning af afslutning af undervisningsåret og translokation inviterer Instituttet for Blinde og Svagsynede kursister og studerende samt disses pårørende til årsafslutning onsdag den 26. juni 2013 kl. 13.00. Translokationen finder sted i IBOS´s festsal på adressen Rymarksvej 1, 2900 Hellerup.

Pr...

29/06/2013

Sommertræf 1

Læs mere om Sommertræf 2013 ved at klikke her.

Logo af Københavns Kommune