Kalender

Dag 1: Å være annerledes i et inkluderende læringsmiljø
Dag 2: Øvelser i flerfaglig samarbeid

Onsdag 13. mars
09.00 Registrering, enkel servering
10.00 Åpning
Tone Mørk, direktør i Statped
10.10 ”Vanlig” er det fineste ordet jeg veit
Stine Morbech, Statped sørøst, fagavdeling syn
10.30 Annerledeshet, myter...