Kalender

Torsdag den 1. november 2012 fra kl. 10 til kl. 15.00 afholder IBOS temadag for Dansk Blindesamfunds konsulenter.
Kontaktperson Arne Christensen ac@remove-this.ibos.dk

 Speciallægekonsulent Thomas Rosenberg holder foredrag den 5. november kl. 14.15 - arrangeret af IBOS' medarbejderforening Rymarksvej 1+60.

Yderligere oplysninger kan fås hos Mogens Bang

Dette modul danner sammen med modul 9 grundlaget for at den studerende kan varetage vejledning, rådgivning og undervisning i relation til børn, unge og voksne med synsnedsættelse eller blindhed.
 
Der har været stor interesse for dette modul, som har fokus på synsfaglig basisviden og udredning.

Til...

IBOS’ STU og Ungekursus afholder ”snuse-praktik” to gange om året.
Snuse-praktik er et tilbud til alle unge blinde og svagsynede, der kan komme og ”snuse” til hvad det indebærer at tage STU eller et ungekursus på IBOS.

I snuse-praktikken får de unge en uges ophold i Ungeteamet. Her kan de møde lærerne...

 

Læs mere om Novir på www.novir.net

 

IBOS' bestyrelse mødes den 26. november.

Læs mere om IBOS' bestyrelse her.