Kalender

ASIG står for - Asylum Seekers Information Group.
 
Det er Røde Kors, der i flere år har dannet ramme om denne gruppe.
 
ASIG tager ud på skoler og virksomheder og fortæller om, hvordan det er at være asylansøger i Danmark.
 
Fredag d. 05.10.12 er de inviteret til frokost hos Aktivitetsgruppen. Derefter...

Klicksonar danner et visuelt billede i hjernen, mens ekkolokalisering vil sige at kunne høre ekko fra de lyde, man laver f.eks med stokken, fingrene m.m.

Kun efter lang tids øvelse med at klikke med tungen omstiller hjernen sig til at at kunne omsætte ekkoerne til en visualisering til brug for at...

Formålet med dagen er erfaringsudveksling mellem blinde og svagsynede, som er på arbejdsmarkedet og dem, som orienterer sig mod arbejdsmarkedet, samt at få input til udvikling af IBOS' integrationsstøttende arbejdsmarkedstilbud.e-mentorordning