Kalender

Kursus for blinde der læser eller skal til at læse på en gymnasial uddannelse. Kurset er en introduktion til LaTEX, som er et sprog til at arbejde med matematik for mennesker med blindhed.

Kurset afholdes mandag den 26. august 2019 klokken 9.30-16.00 på IBOS, Rymarksvej 1, 2900 Hellerup.

Det er...

Så er den næste omgang fællesspisning i kalenderen og vi glæder os til at se jer alle igen tirsdag den 27. august 2019 klokken 16.00-20.00 i IBOS' kantine på 1. sal.

Fællesspisning er en månedlig begivenhed, hvor vi ønsker at invitere alle tidligere og nuværende kursister, studerende og elever til...

Den 4. og 5. september 2019 præsenterer IBOS for anden gang den nordiske konference Syn & Hjerne.
Konferencens omdrejningspunkt er hjerneskade og hjernepåvirkning kombineret med en synsnedsættelse.
Programmet vil byde på faglige oplæg og workshops af eksperter inden for syns- og hjerneområdet.
Konfe...

Kursus for borgere mellem 18 og 65 år med en nyopdaget synsnedsættelse, som er under uddannelse, i arbejde eller sygemeldt, og som har behov for at møde andre i samme situation. 
Kurset giver viden om reaktioner på synsnedsættelse, og om hvordan den enkelte kan opnå støtte til erkendelse af...

IBOS afholder to dages kursus for synsprofessionelle om Aktiv ekkolokalisering som metode i O&M-undervisningen. Kurset opkvalificerer O&M-instruktører, så de kan bruge aktiv ekkolokalisering som metode og værktøj i deres undervisning.

Kurset afholdes tirsdag den 17. og onsdag den 18. september...

IBOS afholder workshop i Aarhus om mulighederne i de digitale assistenter i højtalerne fra henholdsvis Google og Apple.
Workshoppen afholdes fredag den 20. september 2019 klokken 11.00-15.00 hos CSH i Aarhus.

Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding. 

 

Kurset for synsprofessionelle, bestående af oplæg og workshop. Der gives introduktion til årsager til og forhold omkring lysfølsomhed og blændingsgener.

Få kendskab til afprøvning af filterglas på borgere med lysfølsomhed og blændingsgener med henblik på, afhængig af faglig baggrund og relevant...

Så er den næste omgang fællesspisning i kalenderen og vi glæder os til at se jer alle igen tirsdag den 24. september 2019 klokken 16.00-20.00 i IBOS' kantine på 1. sal.

Fællesspisning er en månedlig begivenhed, hvor vi ønsker at invitere alle tidligere og nuværende kursister, studerende og elever...

IBOS afholder kurset introduktion til Google Home tirsdag den 24. september 2019 klokken 10.00-12.00 hos SCR Kommunikation i Roskilde.

Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding. 

Læs mere om...

Gratis uddannelsesdag for jobcentermedarbejdere, udbudt i samarbejde mellem Castberggård Job- og Udviklingscenter og IBOS om døve og personer med høretab samt om blinde og personer med alvorlig synsnedsættelse.

Uddannnelsesdagen afholdes sted tre forskellige steder i landet på følgende datoer:...

  • Instituttet for Blinde og Svagsynede
  • Rymarksvej 1
  • 2900 Hellerup
  • 39 45 25 45
  • ibos@kk.dk
Logo af Københavns Kommune