Internationalt samarbejde

Billede af EU-flag

Internationale NETVÆRK

IBOS' rolle som nationalt lærings- og kompetencecenter på synsområdet forudsætter aktiv medvirken til udvikling af metoder og redskaber. IBOS deltager derfor i en række internationale netværk på synsområdet.

ICEVI (International Council for Education and Rehabilitation of People with Visual Impairment)

ICEVI er et internationalt råd vedr. uddannelse og rehabilitering af personer med synsnedsættelse. ICEVI, der blev stiftet i 1952, er en global sammenslutning af individer og organisationer, der arbejder for lige adgang til uddannelse af børn og unge med nedsat syn. Organisationen har repræsentanter fra mere end 100 lande. ICEVI har konsultativ status til FN’s Økonomiske og Sociale Råd, Verdensbanken og WHO. 

Anne Kristine Grosbøll, Institutchef, IBOS, er valgt ind som repræsentant for Norden og de baltiske lande i ICEVI-Europes bestyrelse. Dorthe Marie Degn, Udviklings- og projektkonsulent, IBOS, er Danmarks repræsentant i den nordisk-baltiske gruppe. Kontakt evt. Ab8e@remove-this.kk.dk

Læs mere på ICEVIs hjemmeside 

 

ENVITER (European Network for Visually Impaired people for Training, Education and Research).

ENVITER er et europæisk netværk af pt. 24 Blindeinstitutter. ENVITER blev etableret i 2001 og har til formål at fremme udviklingen af synsrehabilitering i Europa ved bl.a. projekt- og forskningssamarbejde.

Læs mere på ENVITERs hjemmeside  eller kontakt Anne Kristine Grosbøll, Institutchef, BE89@kk.dk eller Dorthe Marie Degn, Udviklings- og projektkonsulent, AB8E@kk.dk

 

NOVIR (Nordic Visual Impairment Research)

NOVIR er det nordiske samarbejde på synsrehabiliteringsområdet og består af de nationale synsrehabiliteringsinstitutioner fra Sverige, Norge, Finland, Island og Danmark.
Samarbejdet har specifikt til opgave, at fremme et forsker- og udviklingsnetværk, med henblik på at synliggøre alle aktuelle initiativer samt at igangsætte, støtte og supervisere nye forsknings- og udviklingsarbejde.

IBOS varetager sekretariatsfunktionen for NOVIR.

Læs mere på NOVIRs hjemmeside eller kontakt Marie Fasmer, Afd. chef for Rådgivningen, AY7X@kk.dk eller Lea J. Sarfeldt, Specialkonsulent, IBOS, AB9L@kk.dk

 

NETVÆRK FOR PSYKOLOGER (ICEVI Network for Psychologists)

ENPVI (A European Network for Psychologists and related professions working in the field of Visual Impairment)

ICEVI etablerede i 2005 et europæisk netværk for psykologer, der arbejder med mennesker med synshandicap. Netværkets mål er at udveksle erfaringer samt sprede og udvikle metoder med henblik på at fremme arbejdet for borgere med synshandicap.

Læs mere på netværkets hjemmeside eller kontakt Elsebeth Mortensen, Psykolog, IBOS, E71F@kk.dk