IBOS Organisationsdiagram

Fotot af skilt ved IBOS indgang

Beskrivelse af organisationsstrukturen på IBOS (diagram i PDF kan downloades i menuen til højre).

Øverst 3 ligestillede parter: Brugerråd/Centerråd, Borgercenter Handicap, SOF - Københavns kommune og bestyrelsen.

Alle med strenge ned i næste niveau: Ledelsesgruppe: Øverst stillet: Centerchef Anne Kristine Grosbøll

Herunder ligestillet:

 • Afdelingschef Specialrådgivningen Marie Fasmer
 • Afdelingschef Bo, Værksted og Aktivitet Jarle Jellestad
 • Afdelingschef Administration og Service Simon Agerlin Lund


Under ledelsesgruppen ligger ligestillet afdelingerne:

Rådgivningen - ledet af Marie Fasmer, med Kenneth Hartmann som souschef, består af

 • Udredning & analyse
 • Erhvervssager
 • Erhvervs- og studierådgivning
 • Udvikling af IKT
 • Neuropsykologisk funktion
 • Psykosocial bistand
 • Fag- og metodeudvikling
 • Akutteam
 • Uddannelser for synsprofessionelle (PD)
 • Syn/hjerneskade team
 • Arbejdsmarkedsteam
 • IBOS’ kursusvirksomhed
 • Voksenrehabilitering
 • Teamlederfunktion socialrådgiver
 • Erhvervsuddannelser
 • Hjælpemiddeludstilling


Bo, Læring & Samvær - ledet af Jarle Jellestad består af

 • Boliger & kollegie
 • Værksteder (vævning, keramik, træ og tekstil)
 • Aktivitet & samværstilbud
 • Beskyttet beskæftigelse
 • Køkkenfunktioner  
 • Ungetilbud
 • Musikuddannelser
 • Synskonsulenter


Administration og Service - ledet af Simon Lund består af

 • Reception
 • Sekretariatsopgaver
 • Økonomistyring
 • IT-service
 • Pedel- og bygningsdrift
 • Kørsel
 • HR- og personaleadministration
 • Møde- og Konferencekoordinering

 
Med reference direkte til Anne Kristine Grosbøll og udenfor de øvrige afdelinger ligger

 • Staben
 • Kommunikation
 • Internationalt samarbejde

Diagram slut.

Logo af Københavns Kommune