Lovgrundlag

IBOS´virksomhed er reguleret og beskrevet i en række love og bekendtgørelser, herunder

- Lov om social service (LBK 979 af 1/10/2008)

- Lov om specialundervisning for voksne
(LBK 658 af 14/7/2000)
(LBK 929 af 25/8/2011)

- Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LBK 439 af 19/05/2008)

- Lov om aktiv socialpolitik (LBK 439 af 5/6/2008)

- Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (LBK 564 af 7/6/2007)

- Lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (LBK 210 af 1/3/07)

- Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (LBK nr. 55 af 29/1 2001)

- Bekendtgørelse om udgifterne ved de regionale undervisningstilbud for børn og voksne (BEK nr. 447 af 19/5/2006)

- Bekendtgørelse om principper for kommunernes finansiering af de mest specialiserede lands- eller landsdelsdækkende tilbud (BEK nr. 781 af 6/7/2006)

- Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på specialundervisningsområdet (Rammeaftalebekendtgørelsen) (BEK nr. 381 af 28/4/2012)

- Bekendtgørelse om specialundervisning for voksne (BEK nr. 378 af 28/4/2006)

- Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om specialundervisning for voksne, lov om forberedende voksenundervisning (FVU-loven) og forskellige andre love (Udmøntning af kommunalreformen, for så vidt angår specialundervisning, forberedende voksenundervisning, ordblindeundervisning mv.) (2004/2 LSV 108)

- Forslag til Lov om ændring af lov om forberedende voksenundervisning (FVU-loven) og lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om specialundervisning for voksne, FVU-loven og forskellige andre love (Udskydelse af revision af FVU-loven og tekniske ændringer)
2005/1 LSF 30
2005/1 LSV 30

- Betænkning over Forslag til lov om overførsel af forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mental retardering Kennedy Centret til Region Hovedstaden
2011/1 BTL 181

 

 

 

Logo af Københavns Kommune