NETVÆRK OG SAMARBEJDSPARTNERE

SAMARBEJDSPARTNERE

IBOS har et tæt samarbejde med en række offentlige og private aktører på synsområdet.

 

 

 

ALL EARS

All Ears er en højt specialiseret socialøkonomisk telemarketing- og uddannelsesvirksomhed med over 20 års erfaring i at uddanne og beskæftige mennesker med synshandicap inden for salg - og kundeservice. All Ears betyder på dansk at være lutter ører. Det er en grundlæggende værdi for All Ears, og noget de tilstræber på mange niveauer i deres virke.
IBOS tilbyder i samarbejde med All Ears et 12-ugers afklaringsforløb og en erhvervsuddannelse inden for salg og kundeservice for mennesker med synsnedsættelse, som har brug for at finde vej ind på/tilbage til arbejdsmarkedet. I All Ears trænes i et aktivt erhvervsmiljø med kolleger med synshandicap, der løser de typer opgaver, som uddannelsen blandt andet sigter mod. Det kan være markedsundersøgelser, kundeserviceopgaver, fundraising, mødebooking eller salg for offentlige organisationer og private virksomheder. Uddannelsen har fokus på ressourcer og muligheder og er bygget op om en individuel uddannelsesplan, som er realistisk i forhold til den enkeltes udfordringer med at (gen-)indtræde på arbejdsmarkedet.
Der er gode jobmuligheder i All Ears TM og efterspørgsel på kvalificerede medarbejdere i branchen generelt.

Læs mere om All Ears her

 

 

 

SYNDANMARK

Er et netværk for fagfolk, lærere og konsulenter og synsfaglige medarbejdere, der arbejder med og for børn, unge og voksne med synshandicap. SynDanmark består af en hjemmeside samt et first class baseret konferencesystem.

Læs mere om SynDanmark her

 

 

Dansk Blindesamfund

Dansk Blindesamfund (DBS) er en uafhængig privat forening, opbygget og ledet af mennesker, der er blinde eller stærkt svagsynede. Foreningens formål er at varetage blinde og stærkt svagsynedes interesser for herigennem at sikre ligestilling med andre borgere i samfundet samt mulighed for selvbestemmelse over eget liv og egen tilværelse.
Udover at varetage interesserne for blinde og svagsynede driver Dansk Blindesamfund også Fuglsangcenteret, som er et kursus- og feriecenter for voksne blinde og svagsynede.

Dansk Blindesamfunds landsformand Thorkild Olesen er også formand for IBOS’ bestyrelse

Læs mere om Dansk Blindesamfund her

 

 

Dansk Blindesamfunds Ungdom

Dansk Blindesamfunds Ungdom (DBSU) er en landsdækkende forening for børn og unge synshandicappede i Danmark i alderen 0-36 år.
DBSU er opdelt i to regioner som hhv. hedder Region Vest, som dækker Jylland og Fyn, og Region Øst, som dækker Sjælland, Lolland, Falster og Bornholm.

Læs mere om Dansk Blindesamfunds Ungdom her

 

 

Det Landsdækkende Synsråd (DLS)

Er et råd for alle dele af synsrehabiliteringsindsatsen i Danmark og er et råd bestående af de landsdækkende synsrehabiliteringsinstitutioner IBOS og Synscenter Refsnæs, Øjenlægerne, interesseorganisationerne samt de regionale og kommunale kommunikationscentre. Socialstyrelsen deltager som observatør.
Anne Kristine Grosbøll er formand for Det Landsdækkende Synsråd

Læs mere om Det Landsdækkende Synsråd her

 

 

Danske Tale,- Høre,- og Synsinstitutioner (DTHS)

DTHS er et samarbejde mellem de landsdækkende, regionale og kommunale institutioner på kommunikationsområdet.

Læs mere om DTHS her

 

Kennedy Centerets Øjenklinik

(Tidligere Statens Øjenklinik). Kennedy Centret er nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetiske sygdomme, bl.a. arvelige øjensygdomme, der kan medføre synshandicap. Kennedy Centret har hovedsæde i Glostrup hvor øjenklinikken er placeret, men der er også en afdeling på IBOS i Hellerup.
Øjenklinikken på Kennedy Centret yder landsdækkende optisk rehabilitering af mennesker med svære synshandicap. Øjenklinikken fører en landsdækkende lovpligtig registrering af synshandicap hos børn (Synsregistret).

Læs mere om Kennedy Centrets Øjenklinik her

 

 

Det Danske Punktskriftnævn (DPN)

Blev nedsat i 1972 af Blindenævnets biblioteksudvalg. Det Danske Punktskriftnævn træffer beslutninger om og skal godkende ændringer af den danske punktskrift. Nævnet er sammensat af 3 medlemmer fra Dansk Blindesamfund hvor formandskabet ligger samt 1 medlem fra NOTA, 1 medlem fra Refsnæs og 1 medlem fra IBOS.

Læs mere om DPN på Dansk blindesamfunds hjemmeside her 

 

 

Nota (Tidl. Danmarks blindebibliotek)

(Tidligere Danmarks Blindebibliotek). Nota er det landsdækkende hovedbibliotek for blinde, svagsynede, ordblinde og andre, der på grund af en funktionsnedsættelse er ude af stand til at læse trykt tekst.
Nota udvikler, producerer og distribuerer materialer i alternative og tilgængelige formater. Endvidere tilbyder Nota gratis Erhvervsservice til lånere i arbejde eller på dagpenge. Som erhvervslåner kan man få fremstillet fagligt stof på lydbånd, punktskrift eller diskette.

Læs mere om NOTA her

 

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (tidl. SU-styrelsen)

Styrelsen for undervisning og kvalitet er en styrelse i Undervisningsministeriets koncern.

Læs mere om styrelsen for undervisning og kvalitet her

 

 

Synscenter Refsnæs

Synscenter Refsnæs ved Kalundborg Fjord er et landsdækkende tilbud til børn og unge (0-17 år), der er blinde eller svagynede. Refsnæs er opdelt i 4 områder: Skolen, bo, fritid og rådgivning. Refsnæs har en folkeskole fra 0-10 klasse til blinde og svagsynede børn. For at kunne starte på Refsnæs skal man være registreret i Synsregistret.

Læs mere om Synscenter Refsnæs her 

 

 

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen og er en del af den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation, VISO, under Socialministeriet. Herunder ligger det tidligere videncenter for synshandicap.

Læs mere om Socialstyrelsen her  

Læs også

IBOS fungerer som sekretariat for Det Landsdækkende Synsråd (DLS).

Du kan læse referater fra alle DLS møder på DLS hjemmeside www.synsraad.dk

 

Logo af Københavns Kommune