Nyt syn på fremtiden

Projektet ”Nyt syn på fremtiden” giver unge med et synshandicap mulighed for at deltage i et synsspecialiseret afklaringsforløb frem mod uddannelse og/eller beskæftigelse.

 

Projektet kombinerer håndholdt, synsfaglig ekspertise med netværksskabende og motiverende aktiviteter. Deltagerne tilknyttes en synsfaglig mentor, som støtter den unge gennem motiverende og afklarende samtaler, uddannelsesvejledning, og andre aktiviteter, som f.eks. snusepraktikker og arbejdspladsbesøg.

 

Målgruppen er unge 18 til 30-årige med et alvorligt synshandicap. Det vil sige en synsrest på 6/60, eller over 6/60 med komplikationer, der medfører at synsrestens værdi vurderes til at være lig med eller mindre end 6/60. Det er desuden en betingelse at borgeren er på uddannelseshjælp /kontanthjælp eller sammenlignelige ydelser, og at borgerne ingen eller begrænset uddannelse har. Endelig må borgeren ikke have andre væsentlige handicap, der overskygger synshandicappet.

Projektet udbydes af Dansk Blindesamfund og Instituttet for Blinde og Svagsynede, og vil blive gennemført i alle landets fem regioner i 2015 - 2017.

 

Projektet er støttet af STAR-handicappuljen.

 

 

 

Kontakt

 

For yderligere information kontakt aktivitetskoordinator Anne Hansen på telefon 2171 6828 eller på mail ah(at)remove-this.blind.dk, projektleder Mariann Lillemose på mail mli(at)remove-this.blind.dk, teamleder Lise Plagborg på mail lpl(at)remove-this.ibos.dk.

 

 

 

Projektet er støttet af STAR - Handicappuljen.

Kontakt: Arbejdsmarkedsudviklingskonsulent Lise Plagborg, lpl@ibos.dk

Logo af Københavns Kommune