Kvalitetsudviklingsprojekt

Medarbejdere i Bo, Værksteder og Aktivitet, BVA arbejder sammen med Københavns Kommunes Socialforvaltnings Akkrediteringssekretariat og IBOS´ projektkoordinator på at kvalitetsudvikle døgn- og dagtilbud med henblik på akkreditering.

I 2015 er det dagtilbuddenes tur til at arbejde med og beskrive følgende ni kriterier:

1. Værdier 

2. Ledelse og Strategi

3. Viden og Kompetence

4. Målgrupper, metoder, tilgange og ydelser

5. Planer og dokumentation

6. Sundhed

7. Samarbejde med borgere og pårørende

8. Samarbejde med andre parter 

9. Fysiske rammer

Akkrediteringsprocessen gennemføres som et led i Socialforvaltningens bestræbelser på at sikre en fælles standard på centrenes døgn og dagtilbud. Boafdelingen opnåede sin akkreditering dec. 2014 og akkrediteringen her skal således blot løbende opdateres. Københavns Kommunes Akkrediteringsindsats skal ses som et læringssupplement til det løbende Socialfaglige Tilsyn.

Kontakt: Teamleder i BVA Anna Grabowski Öberg, ag@ibos.dk

Logo af Københavns Kommune