IPPA pilotprojekt

IPPA står for Individuelt Prioriteret Problem Analyse. Det er et valideret redskab til at afdække aktivitetsproblemer og effektmåle på indsatser.

IBOS gennemfører et internt pilotprojekt med i alt 10 medarbejdere med forskellige fagprofiler i Specialrådgivningen og Erhverv & Kursus. Formålet har været at teste om IPPA også fungerer godt som interview- og dokumentationsmetode i udredning af aktivitetsproblemer hos borgere med synsnedsættelse eller blindhed, og til måling af den effekt, der gerne skal komme ud af samarbejdet mellem de synsprofessionelle og borgerens indsats for at afhjælpe problemerne.

Hvor mange andre redskaber er henvendt til den fagprofessionelle, fx ergoterapeuter, har IPPA i stedet borgeren i centrum og kan bruges på tværs af flere faggrupper. Borgeren vurderer betydningen af og graden af vanskelighed med op til 7 prioriterede aktiviteter, fx at lave mad eller læse, på en skala fra 1 - 5.

Efter 4 mdr. hvor brugen af de synskompenserende hjælpemidler gerne skulle være blevet hverdag, ringes borgeren op og der spørges ind til, hvordan vanskeligheden med de prioriterede aktiviteter nu opleves.

Pilotprojektet er evalueret og responsen fra medarbejderne har været positiv. Der er dog behov for fortsat at arbejde med arbejdsgangene i udredningssamtalen og at forbedre IT-understøttelsen af metoden, hvis indsatsen udvides. Desværre har det også vist sig at borgerne ikke altid har modtaget hjælpemidlerne fra leverandørerne efter fire måneder, hvorfor opfølgningsinterviewet må udsættes.

Det er derfor besluttet at forlænge testperioden og videreføre arbejdet med at implementere IPPA som metode i de relevante sagstyper på nuværende niveau. Derefter er ønsket at udvide til flere sagstyper.

Kontakt: Projektkoordinator Dorthe Marie Degn, dmd@ibos.dk

Logo af Københavns Kommune