Projekter

Med Dansk Blindesamfund som projektleder sætter IBOS og DBS 2015-2017 fokus på at identificere

Medarbejdere i afdelingen Bo, Værksteder og Aktivitet, BVA arbejder sammen med Københavns Kommunes Socialforvaltning og IBOS´ projektkoordinator på at kvalitetsudvikle døgn- og dagtilbuddene med henblik på akkreditering

11/06/2015

Det værdige møde

I samarbejde med PTU og CFD har IBOS i 2014 taget initiativ til at udvikle et kursus kaldet ”Det værdige Møde”.

11/06/2015

IPPA pilotprojekt

IPPA står for Individuelt Prioriteret Problem Analyse. Det er et valideret redskab til at afdække aktivitetsproblemer og effektmåle på indsatser.

Kontakt

Dorthe Marie Degn

Dorthe Marie Degn

Udviklings- og Projektkonsulent
Tlf.: 39 45 23 58
Logo af Københavns Kommune