Internationalt samarbejde

Billede af EU-flag

Internationale NETVÆRK

IBOS' rolle som nationalt lærings- og kompetencecenter forudsætter en aktiv medvirken og til stadig udvikling af metoder og redskaber inden for det synsrehabiliteringsområdet. IBOS deltager i en række internationale netværk på synsområdet.

ICEVI (International Council for Education for Education and Rehabilitation of People with Visual Impairment)

ICEVI er det internationale råd for uddannelse af personer med synsnedsættelse. Organisationen der blev stiftet i 1952 er en global sammenslutning af individer og organisationer, der arbejder for lige adgang til passende uddannelse af børn og unge med nedsat syn. Organisationen har repræsentanter fra mere end 100 lande. Organisationen har konsultativ status til FN’s Økonomiske og Sociale Råd, Verdensbanken og WHO. 

Læs mere på ICEVIs hjemmeside 

ENVITER (European Network for Visually Impaired people for Training, Education and Research).

ENVITER er et netværk af pt. 26 Blindeinstitutter i Europa. ENVITER blev etableret i 2001 og har til formål at fremme udviklingen af synsrehabilitering i Europa ved bla. projekt- og forskningssamarbejde.

Læs mere på ENVITERs hjemmeside  eller kontakt projektkoordinator Dorthe Marie Degn dmd(at)ibos.dk

 

NOVIR (Nordic Visual Impairment Research)

NOVIR er det nordiske samarbejde på synsrehabiliteringsområdet og består af de nationale synsrehabiliteringsinstitutioner fra Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island.
Samarbejdet har specifikt til opgave, at udvikle et forsker- udviklingsnetværk, der synliggør alle aktuelle initiativer samt igangsætter, støtter og superviserer nye forsknings- og udviklingsarbejde. Derudover er en vigtig del af netværksudviklingen er at bygge bro mellem relevante og sammenfaldende initiativer og medarbejdergrupper på nordisk plan, omfattende alle organisationer, der beskæftiger sig med synshandicap.

IBOS varetager sekretariatsfunktionen for NOVIR.

Læs mere på NOVIRs hjemmeside eller kontakt sekretariatet ved special konsulent Marie Fasmer mf(at)ibos.dk

 

NETVÆRK FOR PSYKOLOGER (ICEVI Network for Psychologists)

ENPVI (A European network for psychologists and related professions working in the field of Visual Impairment)

ICEVI etablerede i 2005 et europæisk netværk for psykologer, der arbejder med mennesker med synshandicap. Netværkets mål er, at udvikle og udveksle erfaringer mellem de involverede psykologer.

IBOS deltager i formandskabet for netværket ved seniorkonsulent, cand. pæd. psyk. Peter Rodney (pr(at)ibos.dk)

Læs mere på netværkets hjemmeside  

 

Logo af Københavns Kommune