IBOS modellen

Foto af IBOS-modellen

IBOS MODELLen

IBOS modellen er en interaktiv model, der viser, hvordan IBOS arbejder for at forbedre mulighederne for mennesker med nedsat syn.

Du kan klikke rundt i IBOS modellen her www.ibosmodellen.dk


Med IBOS modellen kan du i hovedtræk orientere dig om, hvad IBOS tilbyder sine forskellige samarbejdspartnere samt læse tilhørende korte historier om, hvad samarbejdet typisk kunne gå ud på og hvem der kunne have glæde af det.

Kontakt

Dorthe Marie Degn

Dorthe Marie Degn

Udviklings- og Projektkonsulent
Tlf.: 39 45 23 58
Logo af Københavns Kommune