IBOS' Mission, Vision & Værdigrundlag

Foto af et skilt med teksten vision og mission

IBOS’ mission

IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede er et nationalt kompetence- og rehabiliteringscenter for mennesker med nedsat syn. Instituttets mission er:

 

at løse det komplicerede,
skabe det nye og
arbejde for det inkluderende
i tæt samarbejde med borgere, kommuner og synsprofessionelle i hele landet


IBOS' vision 2016


Instituttets vision for 2016 er, at:

Instituttet for Blinde og Svagsynede er førende indenfor rehabilitering af mennesker med nedsat syn.

Det betyder, at vi i 2016 vil være:

  • Førende i anvendelse og dokumentation af metoder og redskaber, der styrker borgerens evne til at mestre samfundets foranderlige krav og muligheder.

  • Anerkendt for vores evne til at samarbejde med borgere, myndigheder og andre aktører, der sikrer borgeren det bedst mulige udbytte af rehabiliteringsindsatsen.

  • Et internationalt anerkendt center for udvikling af viden på det synsfaglige område.

IBOS værdigrundlag

  • Ligeværd 
  • Respekt
  • Tværfaglighed
  • Innovation
  • Engagement
  • Tillid
  • Dialog

De 7 værdier udgør tilsammen det fælles værdigrundlag, som medarbejderne på IBOS arbejder ud fra i dagligdagen. Værdigrundlaget sammen med vores vision og mission er fundamentet for at skabe rehabiliteringstilbud, der er meningsfulde for mennesker med nedsat syn.

 

Logo af Københavns Kommune