IBOS' kompetenceudviklingsstrategi

Foto af en graduation hat

Som nationalt kompetence- og rehabiliteringscenter for mennesker med nedsat syn har IBOS en forpligtigelse til at sikre, at den højest mulige faglighed og specialiserede viden på synsrehabiliteringsområdet er tilgængelig.

Samtidigt er det til stadighed IBOS' mål, at kunne løse de mest komplicerede problemstillinger på området og at kunne være med til at udvikle den specialiserede faglighed for at understøtte inklusionen af mennesker med synsnedsættelse

Samtidigt skal kompetenceudviklingsstrategien understøtte realiseringen af IBOS' Vision 2016.

Vision 2016: IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede er førende indenfor rehabilitering af mennesker med nedsat syn.

  • Førende i anvendelse og dokumentation af metoder og redskaber, der styrker borgerens evne til at mestre samfundets foranderlige krav og muligheder.
  • Anerkendt for vores evne til at samarbejde med borgere, myndigheder og andre aktører, der sikrer borgeren det bedst mulige udbytte af rehabiliteringsindsatsen.
  • Et internationalt anerkendt center for udvikling af viden på det synsfaglige område. 

IBOS' kompetenceudviklingsstrategi skal understøtte disse mål og derfor er det målsætningen, at der hvert år skal afsættes ressourcer til kompetenceudvikling, som udgør ikke under 5% af instituttets aktivitetsbudget.

Prioriteringen i anvendelsen af de kompetenceudviklingsressourcerne er således;

  1. Kompetenceudviklingsinitiativer som understøtter afdelinger, team eller Instituttets fælles faglig udvikling, herunder i forhold til anvendelse af nye fælles metoder, m.v.
  2. Individuelle kompetenceudviklingsforløb der retter sig mod at etablere ny faglig viden, der supplerer udviklingsinitiativer.
  3. Individuel kompetenceudvikling i forhold til fastholdelse af kernekompetencer. 
  4. Kompetenceudvikling der retter sig til personlig udvikling, der måske ikke umiddelbart knytter sig til igangværende initiativer på IBOS.

Kompetenceudviklingsstrategien evalueres og opdateres min. hvert andet år.

I 2013-2014 indgår bl.a. følgende kompetenceudviklingsaktiviteter. Narrativ dokumentation, diplomuddannelse i pædagogisk ledelse, pædagogisk diplomuddannelse, ADL og Orientering & Mobilityuddannelser, Master i Informations- og kommunikationsteknologi hhv. evidens og dokumentation samt en række tværgående kompetenceudviklingsforløb om samtalen som strategisk værktøj, konflikthåndtering og kommunikation.

Logo af Københavns Kommune