Blindehistorisk Museum

BLINDEHISTORISK MUSEUM

Blindehistorisk Museum har ligget i kælderen under IBOS i mange år.
Her har skolebørn, synsprofessionelle, undervisere, blinde voksne og børn og andre interesserede gennem årene været på rundtur og stiftet bekendtskab med blindehistorien i Danmark og udlandet de sidste 200 år.

Museet er imidlertid lukket, og hele museets samling på over 4500 udstillingsgenstande er overdraget til Medicinsk Museion og Blindehistorisk Selskab under Dansk Blindesamfund (DBS).

Der arbejdes på at få digitaliseret alle udstillingsgenstandene, så der på et senere tidspunkt kan laves en digital udgave af Blindehistorisk Museum, der råder over en af Europas mest komplette samlinger på området.

Indtil da vil genstandene fra Blindehistorisk Museum løbende indgå i andre udstillinger.

I øvrigt har Rigsarkivet også et righoldigt blindearkiv med arkivalier helt tilbage fra 1811 og frem til 1990.

KONTAKT

Har du spørgsmål omkring Blindehistorisk Museum, kan du henvende dig til tidligere museumsleder Mogens Bang.

MUSEETS LITTERATURSAMLING

Blindehistorisk Museums bogsamling er registreret i en database i Videncenter for Synshandicap (VIHS).

For yderligere information og hjælp til søgninger kontakt VIHS her.

Logo af Københavns Kommune