Læs om IBOS' organisation

IBOS som organisation rummer mange områder, her kan du få mere viden om bl.a. vores lovgrundlag, legater, samarbejdspartnere og ledige stillinger mm.

Illustration over IBOS organisationsdiagram

Kunne du tænke dig at vide, hvordan IBOS som organisation er opbygget. Her kan du både læse om og se et organisationsdiagram i PDF.

Foto af to skilte hvor der står vision og mission

Her kan du læse om IBOS Vision, Mission og værdigrundlag for 2012 - 2016. 
IBOS nye strategi for 2017 og frem er under udvikling og kommer snarest.

Foto af et bord med arbejdspapirer

IBOS har 5 nøgleområder, der er vitale for opfyldelsen af vision 2016. Hvis du vil vide mere om IBOS strategi, så læs om det her.

IBOS nye strategi for 2017 - 2021 er under udvikling og kommer snarest.

Foto af graduation hat

IBOS har en forpligtigelse til at sikre, at den højest mulige faglighed og specialiserede viden på synsrehabiliteringsområdet er tilgængelig. Læs her om IBOS kompetenceudviklingsstrategi.

Foto af IBOS-modellen

IBOS modellen viser i hovedtræk hvad IBOS tilbyder vores forskellige samarbejdspartnere.

Foto af ICF-modellen på en powerpoint præsentation

IBOS har arbejdet ICF-baseret siden 2009. Læs mere om hvad ICF indebærer.

Foto af en hånd der mærker jorden på en have skovl

IBOS deltager i en lang række nationale og internationale projekter indenfor synsområdet. Se hvilke her.

Billede af forskellige paragraffer skrevet på en gul baggrund

Her kan du få information om hvilket lovgrundlag IBOS arbejder udfra. 

Foto af et håndtryk

IBOS har et tæt samarbejde med en række offentlige og private aktører på synsområdet. Læs mere om vores samarbejdspartnere her.

Eu-flag

IBOS deltager i en række internationale netværk på synsområdet. Læs mere om netværkene her.

Foto af udstilling fra blindehistorisk museum

Blindehistorisk Museum har i mange år ligget i kælderen under IBOS. Museet er lukket og overtaget af Medicinsk Museion og Blindehistorisk Selskab. 

Logo af Københavns Kommune