IBOS VISO-leverandør

Foto af IBOS forplads

IBOS & VISO

Den 1. juli 2014 fik VISO, der er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation under Socialstyrelsen ansvaret for at samle og koordinere den mest specialiserede specialrådgivning på områderne vedr. hørenedsættelser, synsnedsættelser, døvblindhed, epilepsi.

Koordinering af specialrådgivning (KaS) har til formål, at sikre at fagfolk, borgere, og pårørende, der har behov for en meget specialiseret rådgivning, har adgang til den. Det vil sige, at uanset i hvilken kommune, eller hvor i landet du bor, så har du adgang til specialiseret rådgivning og hjælp.

VISO har samtidigt ansvaret for at koordinere vidensudvikling og kursusvirksomhed indenfor områdernes specialrådgivning. Det skal være med til at sikre et højt fagligt niveau og fortsat udvikling.

IBOS- Instituttet for Blinde og Svagsynede er for området synsnedsættelser en af de seks VISO KaS-leverandører og dermed en del af det nationale netværk for specialrådgivning under VISO.

Det betyder for dig

Samlingen af den mest specialiserede specialrådgivning har til formål at fastholde og udvikle specialviden og -rådgivning af høj faglig kvalitet og at rådgivningen er landsdækkende. At IBOS’ specialrådgivning nu indgår i en ny organisering, får ingen praktisk betydning for dig, hvad enten du henvender dig som borger, pårørende eller som fagperson. 

Er du borger, som er i berøring med IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede, skal du fortsat kontakte os direkte.

Er du fagperson skal også du fortsat kontakte os direkte. Det er altså ikke nødvendigt at henvende sig til VISO, før du kontakter os.

VISO-rådgivningen er gratis og landsdækkende.

Du kan læse mere om VISO på dette link.Kontakt

Marie Fasmer

Marie Fasmer

Afdelingschef, Specialrådgivningen
Tlf.: 39 45 25 68
Logo af Københavns Kommune