Bestyrelsen ved Instituttet for Blinde og Svagsynede blev konstitueret den 5. marts 1997.

Bestyrelsen virker inden for alle dele af IBOS' virksomhed med respekt for de bestemmelser, som er fastsat i lovgivning og administrative regler herunder mål og rammer fastlagt af Københavns kommune.

Af vedtægtens § 7 fremgår, at

 • Bestyrelsens indstilling skal foreligge i forbindelse med fastlæggelse af kvalitetsmålsætninger og mål, den årlige virksomhedsplan og budgettet
 • At bestyrelsen skal godkende principper og metoder til opfyldelse af de fastlagte mål og rammer, og godkende kvalitetsmålsætninger for det synsfaglige indhold i tilbudene, og for forsøgs- og udviklingsarbejdet samt samarbejdet mellem Instituttet og brugere/øvrige interessenter.

Se vedtægterne for bestyrelsen:

 BESTYRELSESMEDLEMMER

 • Thorkild Olesen, Formand for Dansk Blindesamfund, udpeget af Dansk Blindesamfund
 • Nina Bargum, brugerrepræsentant, udpeget af Dansk Blindesamfunds Ungdom
 • Karen Koch Rasmussen, udpeget af Dansk Blindesamfunds Interessegruppe for Erhverv
 • Gunna Starck, udpeget af Borgerrepræsentationen, Københavns Kommune
 • Poul Erik Jespersen, udpeget af Landsforeningen af Forældre til Blinde og Svagsynede
 • Poul Vagn Jensen, udpeget af KKR
 • Henrik Thorup, udpeget af Danske Regioner
 • Louise Bøttcher, DPU, udpeget som repræsentant for det specialpædagogiske studie- og fagmiljø
 • Merete Schmiegelow, Novo Nordisk, udpeget som repræsentant for det private erhvervsliv
 • Marianne Mikkelsen, Speciallærer på IBOS, udpeget af medarbejderne
 • Maria Krøl, Psykolog på IBOS, udpeget af medarbejderne
 • Peter Rymann, Afdelingschef i Albertslund Kommune, udpeget af Kommunernes Landsforening

Sammensætning

Bestyrelsens medlemmer bliver udpeget på følgende måde:

 • 3 medlemmer udpeges af Dansk Blindesamfund.
 • 1 medlem udpeges af Landsforeningen af forældre til blinde og svagsynede.
 • 2 medlemmer vælges af og blandt medarbejderne ved Instituttet for Blinde og Svagsynede.
 • 1 medlem udpeges af Københavns Kommunes borgerrepræsentation.
 • 1 medlem udpeges blandt primærkommunerne efter samråd med Kommunernes Landsforening.
 • 1 medlem vælges af Region Hovedstaden.
 • 1 medlem vælges af og blandt de studerende på Instituttet for Blinde og Svagsynede.
 • 1 medlem kan udpeges som repræsentant for det private erhvervsliv.
 • 1 medlem kan udpeges som repræsentant for det specialpædagogiske undervisnings- og fagmiljø.

Bestyrelsen udpeges/vælges for en fireårig periode svarende til valgperioden for kommunale råd.
IBOS' stabsmedarbejder fungerer som sekretær for bestyrelsen.

 

 

Logo af Københavns Kommune