Hvem er vi

IBOS logo

IBOS er nationalt kompetence- og rehabiliteringscenter for mennesker med nedsat syn. Læs mere om historie, organisation, tilbud mv.

Foto af et møde hvor en holder oplæg

IBOS' bestyrelse virker inden for alle dele af instituttets virksomhed med respekt for de bestemmelser, som er fastsat i lovgivning og administrative regler herunder mål og rammer fastlagt af Københavns kommune.

Illustration over IBOS organisationsdiagram

Kunne du tænke dig at vide, hvordan IBOS som organisation er opbygget. Her kan du både læse om og se et organisationsdiagram i PDF.

Billede af forskellige paragraffer skrevet på en gul baggrund

Her kan du få information om hvilket lovgrundlag IBOS arbejder udfra. 

Eu-flag

IBOS deltager i en række internationale netværk på synsområdet. Læs mere om netværkene her.

Logo af Københavns Kommune