Hvem er vi

IBOS logo

IBOS er nationalt kompetence- og rehabiliteringscenter for mennesker med nedsat syn. Læs mere om historie, organisation, tilbud mv.

Foto af et møde hvor en holder oplæg

IBOS' bestyrelse virker inden for alle dele af instituttets virksomhed med respekt for de bestemmelser, som er fastsat i lovgivning og administrative regler herunder mål og rammer fastlagt af Københavns kommune.

Foto af skulptur foran IBOS indgang

Her finder du vores vision, mission, organisationsdiagram, ICF, projekter, lovgrundlag og meget mere vedr. IBOS' organisation.

Logo af Københavns Kommune