Bestyrelsen ved Instituttet for Blinde og Svagsynede blev konstitueret den 5. marts 1997.

Bestyrelsen virker inden for alle dele af IBOS' virksomhed med respekt for de bestemmelser, som er fastsat i lovgivning og administrative regler herunder mål og rammer fastlagt af Københavns kommune.

Af vedtægtens § 7 fremgår, at

 • Bestyrelsens indstilling skal foreligge i forbindelse med fastlæggelse af kvalitetsmålsætninger og mål, den årlige virksomhedsplan og budgettet
 • At bestyrelsen skal godkende principper og metoder til opfyldelse af de fastlagte mål og rammer, og godkende kvalitetsmålsætninger for det synsfaglige indhold i tilbudene, og for forsøgs- og udviklingsarbejdet samt samarbejdet mellem Instituttet og brugere/øvrige interessenter.

Se vedtægterne for bestyrelsen:

 BESTYRELSESMEDLEMMER

 • Ask Løvbjerg Abildgaard, Medlem af Forretningsudvalget, DBS
 • Kristine Henriksen, Udpeget af KKR
 • Susanne Damsgaard, Region Hovedstaden
 • Karen Koch Rasmussen, Formand for blinde- og svagsynedes interessegruppe for erhverv og uddannelse
 • Louise Bøttcher, DPU/ Aarhus Universitet
 • Nils Bo Hermansen, Forældreforeningen
 • Klaus Poulsen, udpeget af KL
 • Erik Vinding, Borgerrepræsentationen København 
 • Merete Schmiegelow, Privat erhvervsliv/ Novo Nordisk
 • Jens Christian Carlos Sørensen, DBSU
 • Jes Diemer, Lærer på IBOS
 • Elsebeth Mortensen, Psykolog på IBOS

Sammensætning

Bestyrelsens medlemmer bliver udpeget på følgende måde: 
3 medlemmer udpeges af Dansk Blindesamfund.

 • 1 medlem udpeges af Landsforeningen af forældre til blinde og svagsynede.
 • 2 medlemmer vælges af og blandt medarbejderne ved Instituttet for Blinde og Svagsynede.
 • 1 medlem udpeges af Københavns Kommunes borgerrepræsentation.
 • 1 medlem udpeges blandt primærkommunerne efter samråd med Kommunernes Landsforening.
 • 1 medlem vælges af Region Hovedstaden.
 • 1 medlem vælges af og blandt de studerende på Instituttet for Blinde og Svagsynede.
 • 1 medlem kan udpeges som repræsentant for det private erhvervsliv.
 • 1 medlem kan udpeges som repræsentant for det specialpædagogiske undervisnings- og fagmiljø.

Bestyrelsen udpeges/vælges for en fireårig periode svarende til valgperioden for kommunale råd.
IBOS' stabsmedarbejder fungerer som sekretær for bestyrelsen.

 

 

Referater

Referat af bestyrelsesmøde 7.december 2020

Referat af bestyrelsesmøde 14.september 2020

Referat af bestyrelsesmøde 27.april 2020

Referat af bestyrelsesmøde den 9. december 2019

Referat bestyrelsesmøde den 9. september 2019

Referat bestyrelsesmøde den 14. marts 2019

Referat bestyrelsesmøde den 9. november 2018

Referat af bestyrelsesmøde 15. maj 2018

Referat af bestyrelsesmøde 5. februar 2018

Referat af bestyrelsesmøde 19. september 2017

Referat af bestyrelsesmøde 8. juni 2017

Referat af bestyrelsesmøde 28. marts 2017

Referat af bestyrelsesmøde 17. januar 2017

Referat af bestyrelsesmøde 25. oktober 2016

Referat af bestyrelsesmøde 21. juni 2016

Referat af bestyrelsesmøde 15. marts 2016

Referat af bestyrelsesmøde 24. november 2015

Referat af bestyrelsesmøde 8. september 2015

Referat af bestyrelsesmøde 20. april 2015

Referat af bestyrelsesmøde 27. maj 2014

Referat af bestyrelsesmøde 26. november 2013

Referat af bestyrelsesmøde 21. marts 2013

Referat af bestyrelsesmøde 27. november 2012

Referat af bestyrelsesmøde 6. september 2012

Referat af bestyrelsesmøde 12. juni 2012

Referat af bestyrelsesmøde 1. marts 2012

Referat af bestyrelsesmøde 7. september 2011

Referat af bestyrelsesmøde 4. april 2011

Referat af bestyrelsesmøde 9. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde 9. september 2010

Referat af bestyrelsesmøde 1. juni 2010

Referat af bestyrelsesmødet 22. september 2009

Referat af bestyrelsesmødet 15. januar 2009

Referat af bestyrelsesmødet 15. august 2008 

Referat af bestyrelsesmødet 21. november 2007 

Referat af bestyrelsesmødet 28. november 2006