Bestyrelsen ved Instituttet for Blinde og Svagsynede blev konstitueret den 5. marts 1997.

Bestyrelsen virker inden for alle dele af IBOS' virksomhed med respekt for de bestemmelser, som er fastsat i lovgivning og administrative regler herunder mål og rammer fastlagt af Københavns kommune.

Af vedtægtens § 7 fremgår, at

 • Bestyrelsens indstilling skal foreligge i forbindelse med fastlæggelse af kvalitetsmålsætninger og mål, den årlige virksomhedsplan og budgettet
 • At bestyrelsen skal godkende principper og metoder til opfyldelse af de fastlagte mål og rammer, og godkende kvalitetsmålsætninger for det synsfaglige indhold i tilbudene, og for forsøgs- og udviklingsarbejdet samt samarbejdet mellem Instituttet og brugere/øvrige interessenter.

Se vedtægterne for bestyrelsen:

 BESTYRELSESMEDLEMMER

 • Ask Løvbjerg Abildgaard, Medlem af Forretningsudvalget, DBS
 • Elisabeth Ildal, Udpeget af KKR
 • Susanne Damsgaard, Region Hovedstaden
 • Karen Koch Rasmussen, Formand for blinde- og svagsynedes interessegruppe for erhverv og uddannelse
 • Louise Bøttcher, DPU/ Aarhus Universitet
 • Chrestine Fagerholt Laursen, Forældreforeningen
 • Klaus Poulsen, KL
 • Julie Frølich, Borgerrepræsentationen København 
 • Merete Schmiegelow, Privat erhvervsliv/ Novo Nordisk
 • Gustav Kallan Lauritsen, DBSU
 • Marianne Mikkelsen, Lærer på IBOS
 • Elsebeth Mortensen, Psykolog på IBOS

Sammensætning

Bestyrelsens medlemmer bliver udpeget på følgende måde: 
3 medlemmer udpeges af Dansk Blindesamfund.

 • 1 medlem udpeges af Landsforeningen af forældre til blinde og svagsynede.
 • 2 medlemmer vælges af og blandt medarbejderne ved Instituttet for Blinde og Svagsynede.
 • 1 medlem udpeges af Københavns Kommunes borgerrepræsentation.
 • 1 medlem udpeges blandt primærkommunerne efter samråd med Kommunernes Landsforening.
 • 1 medlem vælges af Region Hovedstaden.
 • 1 medlem vælges af og blandt de studerende på Instituttet for Blinde og Svagsynede.
 • 1 medlem kan udpeges som repræsentant for det private erhvervsliv.
 • 1 medlem kan udpeges som repræsentant for det specialpædagogiske undervisnings- og fagmiljø.

Bestyrelsen udpeges/vælges for en fireårig periode svarende til valgperioden for kommunale råd.
IBOS' stabsmedarbejder fungerer som sekretær for bestyrelsen.

 

 

Logo af Københavns Kommune