Love og rettigheder

Grafik på gul baggrund med paragrafnumre med hvid skrift

SERVICELOVEN

Ifølge Bekendtgørelse af lov om social service (også kaldet Serviceloven) har blinde og svagsynede en række rettigheder til støtte i det daglige.

Det drejer sig bl.a. om ret til gratis rådgivning, ret til ledsagelse (15 timer om måneden) samt evt. ret til rehabilitering, dækning af merudgifter, hjemmehjælp og støtte til hjælpemidler.

Man kan altid henvende sig til IBOS' socialrådgivere og få vejledning i, hvad man kan forvente at få støtte til af kommunen i forhold til Serviceloven og hvordan man kan gøre rent praktisk. IBOS' socialrådgivere er specialiseret i at arbejde med blinde og svagsynede og har dermed grundigt kendskab til lovgivningen på området.

FN'S HANDICAPKONVENTION

December 2006 vedtog FNs Generalforsamling konventionen om handicappedes rettigheder. Hermed var rækken af menneskerettighedskonventioner fuldendt, så de omfatter alle: Kvinder, børn, etniske minoriteter og mennesker med handicap.
 
Marts 2007 underskrev Danmark og 83 andre lande handicapkonventionen og forpligtede sig dermed til at ratificere konventionen, dvs. ændre i lovgivning og vedtage nye love og tiltag, der forbedrer rettigheder og forhindrer diskriminering af mennesker med handicap.
 
Maj 2009 besluttede et enigt Folketing at ratificere Handicapkonventionen.


SÆRLIGE RETTIGHEDER FOR BLINDE OG SVAGSYNEDE

Blinde og stærkt svagsynede har derudover i nogle tilfælde særlige rettigheder i forhold til seende. Det drejer sig bl.a. om rabat på togrejser, moms- og licensfritagelse, gratis adgang for ledsager, fritagelse for at trække nummer i køsystemer på posthuse mm.

Dansk Blindesamfund har samlet oplysninger om en lang række relevante ordninger for blinde og svagsynede i et hæfte, som opdateres hvert år.
Hæftet kan findes på Dansk Blindesamfunds hjemmeside ved at søge på "Særlige ordninger for blinde og svagsynede"

På denne side gennemgås nogle af reglerne kort, men vi anbefaler at man læser nærmere på DBS' hjemmeside.

REJSEORDNINGEN

Alle blinde og stærkt svagsynede kan få udstedt et  rejsekort hos Dansk Blinde Samfund (er man medlem gælder medlemskortet som rejsekort, er man ikke medlem kan man få udstedt et livslangt rejsekort). Rejsekortet giver mulighed for at benytte rejseordningen som giver en lang række økonomiske fordele, bl.a. 50 % rabat på billetter også for ledsager samt fritagelse for gebyrer.

POSTFORSENDELSER

Blindeforsendelser kan sendes portofrit i ind- og udland.
Blindeforsendelser er breve eller pakker, der indeholder kommunikationsmateriale til blinde, f.eks. relief-eller punktskrift, lydbøger/lydaviser og lign. sendt til eller fra Nota, IBOS, Refsnæs eller DBS. Blindeforsendelser skal mærkes med en særlig mærkat, som fås på posthuset.

KØSYSTEMER

DBS har indgået aftale med PostDanmark og DSB om, at blinde ikke skal trække nummer i køsystemet, men blot skal henvende sig ved skranken for betjening.

LYDAVISER

Nota udgiver Lands-Lydavisen en gang om ugen. Lands-Lydavisen indeholder baggrundsartikler om aktuelle emner fra landsdækkende og større regionale dagblade.

Hos Nota kan du også abonnere på Weekendavisen som lydavis samt en lang række tidsskrifter, ugeblade og magasiner på lyd.

STEMMEAFGIVELSE VED VALG

Ved afholdelse af valg, kan du få hjælp til at sætte krydset eller til at få læst stemmesedlen op af to valgtilforordnede eller en hjælper, du selv har valgt + en valgtilforordnet (der skal være en myndighedsperson til stede under stemmeafgivningen). Du skal klart og tydeligt kunne fortælle hvilket parti eller hvilken kandidat, du ønsker at stemme på, når du skal have hjælp til at sætte krydset.
De valgtilforordnede, der hjælper dig med at stemme, har tavshedspligt omkring alt, hvad der foregår i stemmeboksen og må ikke komme med råd eller kommentarer om, hvad du skal stemme. Det må din personligt valgte hjælper heller ikke.

Du kan også få hjælp til at afgive brevstemme.

GRATIS ADGANG TIL KULTURLIVET FOR LEDSAGER

Kulturministeriet har opfordret sine institutioner (museer, samlinger, biblioteker, arkiver, orkestre, teatre mm.) til at lave en ledsagerordning for handicappede, så f.eks. blinde og stærkt svagsynede kan tage en ledsager gratis med, når de besøger institutionen. Du kan se en oversigt over hvilke institutioner, der har gratis adgang for ledsagere på Danske Handicaporganisationers hjemmeside.

FRITAGELSE FOR MEDIELICENS

Blinde og stærkt svagsynede, som ikke bor sammen med seende over 18 år, kan søge om fritagelse for medielicens mod at betale radiolicens.

MOMSFRITAGELSE

Der gælder særlige regler for blinde, der vælger at etablere sig som selvstændige i Danmark. De skal ikke momsregistreres og dermed ikke opkræves moms for salg af deres varer, når det samlede salg ikke overstiger 170.000 kr. om året.

ADVARSELSMÆRKNING

Advarselsmærkning for blinde og svagsynede er et lille følbart mærke med form som en advarselstrekant eller tre ophøjede prikker. Advarselsmærket skal beskytte blinde og svagsynede mod uforvarende at komme i kontakt med giftige, ætsende og meget sundhedsskadelige stoffer.

På flasker skal den følbare advarsel sidde på den lodrette side højst 5 centimeter fra bunden. På spraydåser skal markeringen sidde ovenpå betjeningsknappen, og på tuber skal symbolet sidde på "skulderen" rundt om tubens munding.

Logo af Københavns Kommune