Seminar om lysfølsomhed

Foto af forskellige filterglas

IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede afholdt seminar om lysfølsomhed mandag den 3. juni 2019 i Middelfart.

Seminaret belyste forskellige emner fx hvilke symptomer der indikerer lysfølsomhed, hvilke diagnoser der kan være i spil og de forskellige behandlingsmuligheder. Der blev også stillet skarpt på de mange muligheder, der er for kompensation af borgere med lysfølsomhed.

På seminaret talte vi vil også om de meget vægtige grunde, der er, for at borgeren/patienten er grundigt udredt både sundhedsmæssigt og tværfagligt, før mulighederne for kompensation afprøves.

Seminaret trak med andre ord en rød tråd fra start til afsluttet indsats.Kontakt

Annemarie Haack Enevoldsen

Annemarie Haack Enevoldsen

Kursus- og Konferencekoordinator
Tlf.: 39 45 23 13
Mobil: 40 91 26 19

Kontakt

Karsten Haarh

Karsten Haarh

Neurooptometrist
Tlf.: 39 45 23 87